Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта ѝ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лв., като тези средства са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%.

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23.05.2022 г.

Допълнителна информация за изискванията и условията по процедурата можете да намерите ТУК.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по обявената процедура за енергийна ефективност. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.