Ино Консулт ЕООД предлага следните правни услуги и консултации

  • Регистрация, промяна на обстоятелства, преобразуване, прекратяване на търговски дружества, подготовка на необходимите документи и представителство пред Търговския регистър към Агенция по вписванията;

  • Изготвяне на учредителни договори и устави, решения, протоколи и други документи, свързани с вътрешната дейност на юридически лица;

  • Съдействие при изготвяне на документации за обществени поръчки, подготовка на договори за възлагане на обществени поръчки и консултации по време на провеждане на процедурата;

  • Консултации и изготвяне на писмени становища по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му (ППЗОП);

  • Консултации и изготвяне на писмени становища по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и подзаконовите актове по прилагането му;

  • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение на парични задължения, уведомления, предизвестия по договорни правоотношения.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.