Ино Консулт ЕООД предлага изготвяне на пазарни проучвания и анализи. Благодарение на тях фирмите могат да подобрят качеството на предлаганите продукти и услуги и да разширят бизнеса си – чрез идентифициране на нови пазарни ниши и нови клиенти, чрез увеличаване на приходите от настоящите клиенти и чрез взимане на по-информирани решения.

Етапите, през които преминава извършването на едно маркетингово проучване

  • Анализ на пазара – изследват се характеристиките на пазара, потребностите от дадена стока/услуга, прави се сравнение с конкурентите, както и какви са реалните и потенциалните потребители.

  • Проучване на продукта/услугата – проучват се възможностите за въвеждане на продукт/услуга на пазара, има ли търсене и количествено измерение на това търсене, какво е конкурентното предимство на този продукт/услуга.

  • Анализ на потреблението – проучване на обема на продажбите на стоките, проучване на отношението на купувачите към продукта и към рекламните въздействия, изучаване на социално-икономически характеристики (доходи, семейно положение, семеен бюджет), мотивация и поведение на потребителя при покупка.

  • Проучване на марките – проучване на разпознаваемостта и отношението на потребителите към конкретна търговска марка, изследване на нагласите или защо потребителите предпочитат една или друга марка и показват определено поведение.

  • Анализ на рекламното присъствие – изследване на обхвата, резултатите и ефективността на конкретни рекламни кампании.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.