Тази секция съдържа информация за предстоящите процедури за безвъзмездна помощ, насочени към бизнеса, които предстои да бъдат отворени по отделните финансиращи програми и по които Ино Консулт ЕООД предлага изготвяне и управление на проекти.

Предстоящи европрограми и процедури по тях

tehnoloy

Процедура „Технологична модернизация в МСП“

 • Начало: м. юни 2022 г.

 • Бюджет: 260 млн. лева

 • Интензитет на помощта: 50%

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
solar

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

 • Начало: 3-то тримесечие 2022 г.

 • Бюджет: 200 млн. лева
 • Интензитет на помощта: 50%

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ИКТ ваучери и киберсигурност

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

 • Начало: 3-то тримесечие 2022 г.

 • Бюджет: 30.6 млн. лева

 • Интензитет на помощта: 100%

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Процедура „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

 • Начало: 3-то тримесечие 2022 г.

 • Бюджет: 180 млн. лева

 • Интензитет на помощта: 50%

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
eulogo

Процедура „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 • Начало: 3-то тримесечие 2022 г.

 • Бюджет: 29 млн. лева

 • Интензитет на помощта: 50%

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ