Тази секция съдържа информация за актуалните процедури за безвъзмездна помощ, насочени към бизнеса, които са отворени за кандидатстване по отделните финансиращи програми и по които Ино Консулт ЕООД предлага управление на европейски проекти.

Актуални процедури за кандидатстване