Ино Консулт ЕООД предлага изготвяне на финансов анализ за развитието на една компания, като задълбочено изследва нейните финансови отчети и всички финансови показатели за ефективност, чрез които тя може да се сравнява сама със себе си или със своите преки конкуренти.

Анализът включва:

  • Анализ на финансовите отчети на компанията за последните 5 години с изчисляване на над 50 финансови показателя за ефективност в тяхното развитие;

  • Класация на значимите компании от индустрията по различни показатели;

  • Съставяне на сборни финансови отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании от индустрията и изчисляване на средните за индустрията финансови показатели;

  • Анализ на развитието на пазара в последните 5 години по ключови показатели като приходи, печалба, заети лица, ефективност и т.н.

  • Съпоставка на финансовите показатели за ефективност на компанията със средните стойности на показателите на водещите компании и на всички компании от индустрията.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.