Project Description

През второто тримесечие на 2022 г., по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира  процедура за изграждане на ВЕИ за собствени нужди в комбинация със съоръжения за съхранение на произведената енергията. Допустими ще са МСП от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Ще се финансират разходи за СМР, машини и съоръжения (ДМА), патенти, софтуер (ДНА) и др. Процентът на финансиране е 50%. Общият бюджет на процедурата е 220 000 000 лева.

ВЕИ за собствено потребление ще могат да се финансират и по предстоящата за обявяване в началото на 2022 г. процедура за технологична модернизация.