Project Description

Придобиването на софтуер чрез безвъзмездна помощ е възможно като част от по-голям, цялостен проект, т.е. по повечето програми е недопустимо закупуването единствено на софтуер като самостоятелна инвестиция. По процедурата за технологична модернизация, която ще бъде обявена в началото на 2022 г., фирмите ще могат да закупуват машини, съоръжения и оборудване (вкл. ВЕИ), както и специализиран софтуер, който следва е свързан с производството на кандидата и да подобрява производствените му процеси. В началото на 2022 г. ще стартира и ваучерна схема за информационно-комуникационни технологии (ИКТ) и киберсигурност, по която ще се подкрепят инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0. При процедурите за финансиране на иновации, софтуерът трябва да бъде необходим за разработване или внедряване на съответния иновативен продукт/процес. По прроцедурите за ресурсна ефективност ситуацията е аналогична – допустимо е придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, които да оптимизират и да правят по-ефективно управлението на генерираните отпадъци

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.