Project Description

За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда по новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 ще се подкрепят следните дейности:

  • адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето;
  • адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените, за реакция при криза/пандемии;
  • апробиране и въвеждане на превантивни мерки, вкл. чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица в риск от загуба на работа вследствие на преструктуриране на икономиката (в резултат от глобализация, въвеждане на нови технологии, закриване на неекологични производства, пандемии и др.);
  • разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси и повишаване на организационната и екипна ефективност;
  • разработване и внедряване на инструменти, модели и програми за изследване и управление на стреса на работното място и за превенция и профилактика на прегряването в работата /“бърнаут“/;
  • разработване и внедряване на инструменти и модели за адаптиране на работните места и организацията на процесите към хора с хронични заболявания и трайни увреждания;
  • разработване на мерки за подкрепа на трудовата мобилност като допълващи към мерките за подпомагане активното участие на пазара на труда;
  • насърчаване на работодателите да подобряват работната среда, да въвеждат гъвкави и иновативни форми на организация на работното време, вкл. за работещите над 54 г.
  • обучение на работодателите в подкрепа на развитие на дейности за корпоративна социална отговорност.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.