Новини

Стартира процедура за енергийна ефективност в МСП – краен срок 23.05.2022 г.

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта ѝ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност. Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лв., като тези средства са от Европейския фонд [...]

април 12th, 2022|

Финансови инструменти по Плана за възстановяване и устойчивост

В тази статия ще разгледаме възможностите за финансиране на бизнеса чрез финансови инструменти по Плана за възстановяване и устойчивост. Предвижда се структурирането на следните финансови инструменти: Гаранционен инструмент за растеж Инструментът цели чрез предоставянето на портфейлна гаранция да се постигне облекчаване на предизвикателствата пред малкия и среден бизнес при получаване на кредитно финансиране за бързо възстановяване на дейността им отпреди [...]

Безвъзмездна помощ по Плана за възстановяване и устойчивост

Програмата за икономическа трансформация от Плана за възстановяване и устойчивост е насочена пряко към подпомагане на българския бизнес. Тя е насочена към предоставяне на целева подкрепа за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика. Водещите задачи са, от една страна, преодоляване [...]

В края на март 2022 г. ще бъде отворена процедура за енергийна ефективност в МСП

В края на м. март 2022 г. Министерство на икономиката планира обявяването на процедура за енергийна ефективност в МСП. Към момента документацията е публикувана за обществено обсъждане, като след приключването му процедурата ще бъде отворена официално за подаване на проекти. Процедурата ще бъде насочена към увеличаване на инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии. Това е от особено значение в контекста [...]

Наддоговаряне на процедурата за малки предприятия с 9 млн. лв.

По процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв.“ ще бъдат сключени допълнителни договори с кандидати от резервните списъци. Осигурени са допълнителни 9 000 000 лева за наддоговаряне, които представляват освободен финансов ресурс от договора за директна подкрепа на НАП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. След приключване на процеса по наддоговаряне с одобрените за [...]

Възобновяват се дейностите по сключване, изпълнение и плащания по договори по ОПИК

Предприети са всички необходими действия процесите по сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. да бъдат възобновени от днес, 10 януари 2022 г. Възобновяват се и плащанията по ОПИК. Това съобщи Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. От Министерство на икономиката посочиха, че екипът [...]

Go to Top