Project Description

Дигитализация на МСП и бизнеса

Дигитализацията на предприятията чрез безвъзмездна финансова помощ е възможно основно по следните 2 инструмента:

  1. План за възстановяване и устойчивост

В началото на 2022 г. ще стартира ваучерна схема за Информационно комуникационни технологии (ИКТ) решения и киберсигурност. Тя е за микро, малки и средни фирми и е с бюджет 60 000 000 лв. Ваучерната схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията. Ще се финансира закупуване на компютри, хардуер, разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения, разходи за придобиване на софтуер и др.

  1. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Една от специфичните цели на новата програма, насочена към дигитализзация на бизнеса, е „Цифровизация“. По тази специфична цел фирмите ще получат подкрепа за:

  • насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията;
  • въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;
  • инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0;
  • прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП.
  • повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП).

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.