Ино Консулт ЕООД – Кои сме ние?

„Ино Консулт” ЕООД е консултантска компания с основен фокус изготвяне и управление на проекти, финансирани по европейски програми. Разполагаме с екип от висококвалифицирани професионалисти и партньори с над 10-годишен опит в областта на иновациите, бизнес решенията и подготовката на европроекти.

До момента имаме спечелени и успешно реализирани над 300 проекта на обща стойност над 50 млн. лева по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони, действащи през програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Нашата МИСИЯ

Мисията ни е да подпомагаме инвестиционните инициативи на нашите клиенти, чрез предоставяне на висококвалифицирани консултантски услуги с цел повишаване на бъдещите им финансови резултати. Развиваме се като надежден партньор на българския бизнес, който предлага цялостни, ефективни и икономически изгодни решения. Стремим се да надхвърлим очакванията на клиентите ни, като им предлагаме едни от най-иновативните, модерни и гъвкави услуги на пазара.

Нашата ВИЗИЯ

  • Да бъдем постоянно развиваща се компания, която да бъде сред лидерите на пазара на консултантски услуги в областта на проектното финансиране;

  • Да бъдем близо до своите клиенти, да познаваме техните проблеми и нужди и да им предоставяме уникални и комплексни решения;

  • Постоянно да надграждаме своето портфолио от услуги, като предлагаме все повече висококвалифицирани услуги;

  • Да предоставяме на нашите служители устойчива и надеждна среда за развитие и професионална реализация;

  • Да бъдем компания, която оставя положителен отпечатък в бизнеса и в социалния живот на страната.

Нашите ЦЕННОСТИ

ПАРТНЬОРСТВО

за нас клиентите винаги са били най-важният елемент от бизнеса. Ние се стремим да бъдем коректен партньор и винаги да бъдем до тях, когато имат нужда от решение на своите проблеми. Стремим се да изграждаме дългосрочни взаимоотношения, които почиват на успешен опит и взаимно уважение.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

в основата на изграждането и бъдещoто развитие на компанията е разбирането, че за успешното реализиране на дейността ни се изисква висока степен на компетентност. Нашият екип се състои от висококвалифицирани експерти с дългогодишен опит във финансирането на компании със средства от донорски програми.

КАЧЕСТВО

залагаме на високо качество на предлаганите услуги, с фокус върху потребностите на клиента, като гаранция за успех.

ЕФЕКТИВНОСТ

изпълняваме нашата мисия ефективно, с високи етични стандарти и постоянно се стремим към високи постижения, за да подобряваме нашите резултати.