About Станимир Диков

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far Станимир Диков has created 24 blog entries.

Възобновяват се дейностите по сключване, изпълнение и плащания по договори по ОПИК

Предприети са всички необходими действия процесите по сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. да бъдат възобновени от днес, 10 януари 2022 г. Възобновяват се и плащанията по ОПИК. Това съобщи Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. От Министерство на [...]

Възобновяват се дейностите по сключване, изпълнение и плащания по договори по ОПИК

Допълнителни 30 млн. евро за туристическия сектор в началото на 2022 г.

На 05 януари 2022 г. Министерски съвет прие постановления за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за сектор туризъм и за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания. Двете постановления, които са изменени, регламентират държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, които дължат суми за връщане на клиенти за неосъществени [...]

Допълнителни 30 млн. евро за туристическия сектор в началото на 2022 г.

2220 предприятия от туристическия сектор са одобрени за финансиране

Министърът на туризма подписа заповед за подкрепа на туристическия сектор на стойност 30 млн. лв. 2220 предприятия от туристическия сектор са одобрени за финансиране по процедура BG-176789478-2021-05. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията [...]

2220 предприятия от туристическия сектор са одобрени за финансиране

Над 40 000 е броят на подпомогнатите предприятия по ОПИК за преодоляване на последствията от COVID-19

Над 40 000 е броят на подпомогнатите микро, малки и средни предприятия по ОПИК за преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата с COVID-19. Общата стойност на отпуснатата помощ е в размер на 813,4 млн. лв. Това стана ясно от отчетения напредък представен от Управляващия орган [...]

Над 40 000 е броят на подпомогнатите предприятия по ОПИК за преодоляване на последствията от COVID-19

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ 2022? ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

В началото на 2022 г. предстои обявяването на процедура, която се очаква с голям интерес – Технологична модернизация в предприятията. По нея фирмите ще могат да закупуват машини, съоръжения и оборудване (вкл. ВЕИ), както и специализиран софтуер. За целта те трябва да имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) и основна икономическа [...]

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПРЕЗ 2022? ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Отварят процедура за подпомагане на автобусни превозвачи в петък, 10.12.2021 г.

В петък, 10.12.2021 г. ще бъде отворена за кандидатстване процедура за подпомагане на предприятия извършващи автобусни превози. Процедурата е в отговор на продължаващата пандемия от COVID-19 и произтичащите от нея негативни последици за икономиката. С мярката се цели компенсиране на отрицателното въздействие върху стопанската дейност от регистрирания спад в приходите на автобусните превозвачи. Допустими за подкрепа [...]

Отварят процедура за подпомагане на автобусни превозвачи в петък, 10.12.2021 г.

Безвъзмездна помощ за предприятия извършващи автобусни превози

Начало: 10 декември 2021 г. Бюджет: 40 млн. лева Безвъзмездна: примерен текст Финансова помощ:примерен текст Допустими кандидати: примерен текст Интензитет на помощта: примерен текст Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа под формата на безвъзмездна помощ за компенсиране на отрицателното въздействие на пандемията от COVID-19 [...]

Безвъзмездна помощ за предприятия извършващи автобусни превози

Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Цел на процедурата: Тази процедура подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор [...]

Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Безвъзмездна помощ за туристическия сектор

19 ноември 2021 г. 30 млн. лева Цел на процедурата: Предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19. Допустими кандидати: Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/ или допълнителна) в един от следните сектори: Хотелиерство - кодове 55.1, 55.2, 55.3, 55.9. [...]

Безвъзмездна помощ за туристическия сектор

Процедура „Технологична модернизация в МСП“

Цел на процедурата: повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига и ще финансира закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси. Допустими кандидати: 1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са [...]

Процедура „Технологична модернизация в МСП“
Go to Top